Изисквания към файлове за печат

Fresh print не носи отговорност за несъответствия в готовия продукт, в случай че изискванията за печат не са спазени.

Широкоформатен печат

1. Задължително е текстовете да са в криви.

2. Когато във файла има съчетание от векторни (текстове, графики и др.) и растерни изображения е добре те да се съхранят в следните формати: EPS, като векторните изображения трябва да се поставят над растерните.

3. Задължително е ефектите (преливки, сенки и др.) да се растеризират в зависимост от техния размер.

Файловете да не съдържат ефекти: маски, прозрачност, сенки и др.

1. За печат се приема изображение само в CMYK.

2. Разделителна способност (dpi):

Размер на изображението

Препоръчителна резолюция
от 10х10см до 30х50см300 dpi
от 30х50см до 50х70см200 dpi
от 50х70см до 70х100см150 dpi
от 70х100см до 100х200см70 – 100 dpi
от 100х200см до 200х300см70 dpi
над 200х300см40 – 70 dpi
Не е препоръчително растерното изображение да е на по малко от 70 dpi в реален размер от гледна точка на качеството на отпечатъка 

При подадени от клиента изображения с резолюция по-малка от 72 dpi „Фреш принт” ЕООД не носи отговорност за качеството на отпечатъка.

1. Изображенията трябва да бъдат с векторен контур за изрязване.

2. Визията задължително да има раздувка.

3. В случай, че се налага компресиране на файловете, моля използвайте само ZIP или RAR компресии.

1. Печат само по CMYK – Файловете може да са  векторни .eps, Ai, cdr  или растер .tif, като растерните изображения трябва да са с резолюция минимум 150 dpi

2. Печат по CMYK + бяло – при растерните файлове /.tif/, изображението, което ще се печата с бял цвят трябва да е със Spot Channel, при векторните да е в отделен слой и да е Spot Color

1. AI, CorelDRAW, PSD или PNG формат.

2.Без ефекти.

3. С прозрачност (ако искате да използвате опцията „Неопределена форма“).

4. Максимален размер 29х48 см.

Дигитален печат

1. Максимално печатаемо поле  326 x 484 мм.

2. Задължително е всички текстове да са в криви.

3. Файловете да не съдържат ефекти: прозрачности, сенки, маски и др. В случай, че сте използвали такива ефекти, конвертирайте ги в Bitmap, на 300 dpi, по CMYK.

4. Overprint трябва да е изключен.

5. За да гарантираме максимално качество на печат, е необходимо изображенията да са с разделителна способност 300 dpi. При по-ниска резолюция не носим отговорност за качеството!

6. Изображенията и графиките трябва да бъдат в CMYK цветови модел.

7. Да не се прикачват цветови профили или при наличие на такъв да е посочен изрично в името на файла.

8. Файловете, които приемаме за печат са PDF/X документи.

9.Текстове, лога и друга съществена информация трябва да е на мин. по 2 мм на вътре от крайния размер на изделието.
При книжки, брошури, дипляни същесттвена информация трябва да е на вътре с по 5 мм.- 9 мм

10. Вашите файлове трябва да имат минимум по 2 мм раздувка от всички страни, за да не се изреже съществена информация при форматиранто на размер.
При книжки, брошури, дипляни тази раздувка трябва да е 5 мм.

11. При подаване на файлове за книги, каталози и други многостранични документи е препоръчително подаването на многостраничен файл, съдържащ единични страници, подредени в желаният от Вас ред и размер, с нужната раздувка.

12. Ако монтажът е направен от клиента, “Фреш принт” ЕООД не поема отговорност при несъответствие на получената разпечатка с очакванията.

13. Ако изделието за отпечатване включва довършителни работи, поръчката ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържа подробни обяснения относно изработката.

14. За печат със специален тонер (златен, сребърен или прозрачен), трябва съответните елементи да бъдат зададени като допълнителен spot цвят и да са в отделен слой (layer) с включен Overprint. Ако обектите, които искате да са златни, сребърни, или с лак са върху фон, трябва да са прорязани във фона (с бяла подложка). Ако имате въпроси относно подготовката за печат, моля свържете се с нашите специалисти.

1. Максималната печатаема площ е 473 x 319 мм / 70 мм дебелина и е предназначен за качествени отпечатъци на малки предмети и материали. Максимално тегло на предмета може да е до 4 кг.

2. За печат с бяло мастило, трябва бялото да бъде зададено като допълнителен spot цвят, кръстен – White 426. Също така, обектите, който искате да са бели трябва да са в отделен слой (layer) кръстен White. И трябва да са с включен Overprint.

3. За печат с лак, трябва лакът да бъде зададен като допълнителен spot цвят, кръстен – Lak. Също така, обектите, който искате да са лак трябва да са в отделен слой (layer) кръстен Lak. И трябва да са с включен Overprint.

4. За различните видове материали и повърхности се препоръчва да се тества здравината на захващане на мастилото, тъй като за различните материали може да варира и някои

1. Задължително е очертанията за рязане и биговане да са векторни.

2. Очертанията трябва да са контур (stroke) и да няма запълване (fill).

3. Очертанията за рязане и биговане трябва да са в отделен слой (layer).

4. За контура за рязане използвайте червен цвят, за контура на бига използвайте зелен цвят, а за контура за перфорация цвета да е син.