Печат на строителна мрежа

Строителните предпазни мрежи служат за ограждане на обекти в строеж или такива, които се реновират, с цел осигуряване на безопасност на работниците и случайно преминаващи хора, при строителни или ремонтни дейности.

Тъй като се поставят върху скелето и имат голяма площ, предпазните мрежи могат да изпълняват още една функция – рекламна. Върху тях могат да се отпечатват повтарящи се рекламни лога, послания или изображения.

Предлагаме и печатаме върху мрежи за покриване на скелета, за предпазване от прах, покриване на товари, обезопасителна мрежа и други.

Освен печат на предпазна строителна мрежа, предлагаме и други видове външна реклама като ширикоформатна външна реклама на билборд или мегаборд.