Печат на картели с цветови мостри или изображения

dye-color-palette
dye-color-palette-2
print-paper-palette

Картелите, още известни като карнетки, са сред основните методи за избор на цвят или многообразие от повърхности. Тези мострени модели се срещат най-често при производителите на бои и мазилки, но са подходящи също за вносители на хартии, картони и други медии за печат, както и за всички останали, работещи с голяма гама цветови нюанси.

Към картелите могат да се добавят няколко страници от прозрачен филм с печат върху тях, чрез които лесно да се прецени как би изглеждал даден цвят в определена обкръжаваща го среда.  

Освен под формата на картел, мострите могат да бъдат отпечатани и върху стикерна хартия, която в последствие да бъде прорязана до малки етикети, които да бъдат залепени върху готовата продукция, така че ясно да обозначава цвета, който ще бъде постигнат като краен резултат.